Studium trenérské "Licence B"

Nejbližší běh - ročník 2021

V dubnu 2021 bude otevřen nový běh školení k získání trenérské "Licence B“. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2021.

Registraci ke studiu licence proveďte v Coach manageru v sekci "Školení licencí". V případě dotazů se obraťte na PhDr. Zdeňka Vojtu na e-mail: vojta@czehockey.cz.

Podmínkou je úplné středoškolské vzdělání nebo Rekvalifikační kurz, který je součástí školení (pořádá FTVS UK Praha). Teoretická a praktická výuka probíhá formou tří týdenních konzultací.

Přihláška musí obsahovat:

  • Žádost
  • Osobní stručný životopis zakončený větou: „Souhlasím s evidencí osobních údajů včetně rodného čísla“ s uvedením adresy trvalého bydliště s vlastnoručním podpisem
  • Doporučení klubu na hlavičkovém papíru s podpisem manažera klubu
  • Trenérskou praxi po jednotlivých sezónách podepsanou manažerem klubu
  • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo dokumentu o absolvování „Všeobecně vzdělávacího kurzu“
  • Ofocený trenérský průkaz "Licence C“
  • Adresa trvalého bydliště, e-mail, číslo mobilního telefonu

Studium je výběrové, uchazeč, který splní podmínky pro přijetí bude informován o průběhu studia v měsíci dubnu.

Předpokládaná cena do 10 000 Kč. Cena kurzu bude stanovena v lednu 2021.