Studium trenérské "Licence C"

Studium licence C

Školícím subjektem jsou TMK Krajských svazů ČH. Školení v jednotlivých krajích se otevírá každoročně, pokud je dostatečný počet uchazečů - minimálně 20.


Pro bližší informace kontaktujte sekretáře KVV ČH podle místa trvalého bydliště, kteří Vám sdělí další podrobnosti.